logo1
สถานที่ตั้งปัจจุบัน: บ้าน » แบรนด์
ในฐานะ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเคลือบผิวด้านเทคโนโลยีนานาชาติได้มีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งในด้านการเคลือบผิว ที่มีความแม่นยำ และได้กลายเป็นแบรนด์กลุ่ม ที่มีช่องทางการพัฒนา ที่หลากหลาย
ตระหนักถึงการผลิตห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดของผลิตภัณฑ์เคลือบแม่นยำและให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เคลือบผิวที่มีประสิทธิภาพสูง
ผลิตภัณฑ์กาวตราระดับไฮเอนด์ให้ผลิตภัณฑ์ และบริการคุณภาพสูงแก่โลกด้วยมาตรฐานรวม